Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Hướng dẫn thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với tổ chức

14/01/2014 11:28:45 | Lượt xem: 1531

Hồ sơ thủ tục gồm

1. Phiếu yêu cầu công chứng và phiếu thông tin hồ sơ (theo mẫu)

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;                       

3. Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

4. Biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng quản trị.

5. Và/hoặc chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (Lưu ý CMND cấp không quá 15 năm hoặc hộ chiếu còn giá trị) và hộ khẩu của của bên còn lại;

6. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận);

- Trường hợp chuyển nhượng một phần thửa đất phải có thêm: Thông báo quy hoạch, Biên bản phân thửa nhà đất và Bản vẽ hiện trạng nhà đất;

- Trường hợp bên nhận chuyển nhượng độc thân phải có giấy xác nhận độc thân;

- Trường hợp bên nhận chuyển nhượng muốn ghi tên một người (vợ hoặc chồng) vào Giấy chứng nhận phải có Văn bản cam kết tài sản riêng có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật của người vợ hoặc chồng còn lại.

- Trường hợp trong hộ khẩu của bên nhận chuyển nhượng không thể hiện quan hệ hôn nhân (hai vợ chồng đăng ký thường trú tại hai nơi hoặc đăng ký hộ khẩu chung với cha mẹ, …) thì phải có Giấy chứng nhận kết hôn;

- Trường hợp bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng không thể trực tiếp đến ký hợp đồng tại Phòng Công chứng thì phải có Hợp đồng ủy quyền hoặc Giấy ủy quyền có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;

- Trường hợp bên chuyển nhượng hoặc bên nhận chuyển nhượng có người không đọc, viết hoặc không ký được thì phải có người làm chứng; trường hợp này phải nộp thêm CMND của người làm chứng và người làm chứng phải có mặt tại Phòng Công chứng để thực hiện việc làm chứng;

 

- Trường hợp người cầu công chứng già yếu, đau ốm không đi lại hoặc có lý do chính đáng thì có thể yêu cầu công chứng ngoài trụ sở; trường hợp này phải có giấy đề nghị công chứng ngoài trụ sở.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết