Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Thẩm định pháp lý Công ty:

Thẩm định pháp lý Công ty là việc soát xét toàn bộ các yếu tố pháp lý đã cấu thành nên và duy trì sự hiện diện, tồn tại của một Công ty.

Kết quả của việc thẩm định pháp lý Công ty là một Bản báo cáo được thể hiện một cách khoa học, logic, phản ánh đầy đủ, khách quan tất cả các thông tin pháp lý của công ty được thẩm định cùng với những chú giải của các chuyên gia pháp lý giúp cho người đọc có một cái nhìn toàn diện, đánh giá được một cách chính xác thực trạng pháp lý của Công ty.

Dịch vụ này phù hợp với ai?

 • Bạn muốn tái cấu trúc Công ty nên cần tổng kết, đánh giá lại toàn diện hoạt động của công ty về mặt pháp lý, chuẩn hóa các văn kiện, tài liệu, hồ sơ pháp lý của Công ty.
 • Bạn chuẩn bị tiếp nhận vai trò quản lý một Công ty nên cần tiếp nhận thực trạng pháp lý cuả Công ty đó một cách bài bản, chuyên nghiệp trên cơ sở phân định rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm liên đới về thực trạng pháp lý của Công ty với người tiền nhiệm.
 • Bạn đang có nhu cầu giao dịch, hợp tác đầu tư và/hoặc mua lại vốn của một Công ty nên cần biết rõ thực trạng pháp lý của Công ty đó.

Dịch vụ “Thẩm định pháp lý Công ty” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

1.      Hệ thống hóa, lập danh mục hồ sơ pháp lý.

2.      Kiểm tra các hợp đồng, văn bản pháp lý nội bộ.

3.      Thống kê tài sản và các khoản vay của Công ty.

4.      Đánh giá việc chấp hành pháp luật của Công ty.

5.      Kiểm tra việc thực hiện nội dung Điều lệ Công ty.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ này?

 • Biết được thực trạng pháp lý của Công ty.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết