Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Điều khoản sử dụng này là những quy định về mối quan hệ và trách nhiệm của kimminh's và Người truy cập trong việc cung cấp và sử dụng các thông tin trên và/hoặc thông qua tương tác với trang web: www.1080phapluat.vn

GIẢI THÍCH:

"kimminh's" được liên kết bởi: 1) Công ty luật KMG, đăng ký hoạt động tại số 322B Âu Cơ, quận Tây Hồ, T.P Hà Nội, chi nhánh tại T.P Hồ Chí Minh số 133/51 Đỗ Xuân Hợp, quận 9, T.P Hồ Chí Minh, 2) Văn phòng công chứng Kim Minh, đăng ký hoạt động tại số 133 Trần Phú, quận Ngô Quyền, T.P Hải Phòng; 3) Văn phòng Thừa phát lại Bạch Đằng, đăng ký hoạt động tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên.

"Người truy cập" là những cá nhân, tổ chức, hoặc bất kỳ ai truy cập và/hoặc tương tác với kimminh's thông qua trang web: www.1080phapluat.vn dưới mọi hình thức.

"Trang web" là trang web: www.1080phapluat.vn, thuộc dự án "Hỗ trợ pháp lý cộng đồng" giai đoạn 2011-2015, được tài trợ bởi kimminh's, hoạt động phi lợi nhuận.

"Điều khoản" là những điều kiện và điểu khoản mà người truy cập cần tuân theo. Người truy cập được mặc nhiên hiểu rằng đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng của Website, đồng ý với các quy định được đặt ra một cách tự nguyện.

ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH ĐỐI VỚI kimminh's

kimminh's đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu liên quan tới các sản phẩm dịch vụ, tiện ích hoặc các nội dung khác (sau đây gọi là “Thông tin”) tại và/hoặc thông qua Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin chỉ có giá trị tham khảo đối với người truy cập. Và như vậy, kimminh's không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất kỳ ai liên quan đến việc sử dụng các thông tin có trên và/hoặc thông qua Website.

Đối với những Thông tin được cung cấp tại Trang web, Người truy cập cần tự phân loại cho phù hợp với từng mục đích cụ thể trước khi đưa ra quyết định sử dụng hoặc những quyết định có liên quan. 

kimminh's sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những hư hại hay thương tổn phát sinh có liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Trang web, bao gồm cả những hư hại trực tiếp, gián tiếp như mất hoặc hư hỏng dữ liệu; mất hoặc hư hỏng, trục trặc máy tính; …

Không có nội dung nào trong thỏa thuận này có thể chắc chắn rằng, việc Người truy cập sử dụng các Thông tin, dịch vụ do kimminh's cung cấp tại Trang web sẽ không vi phạm quyền phát minh, sở hữu hay sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm các quy định khác. Vì thế, kimminh's không có bất cứ điều khoản đảm bảo nào đối với việc Người truy cập sử dụng những thứ nêu trên sẽ không vi phạm bất kỳ quyền phát minh, sở hữu, sở hữu trí tuệ hoặc quy định khác.

Các Thông tin của Trang web không cấu thành một lời chào hàng hay thuyết phục đối với bất kỳ ai. Các thông tin này cũng không nhắm tới bất kỳ hình thức quảng cáo đầu tư, tư vấn hoặc tuyên truyền thông tin nào sai với quy định của pháp luật nước CHXHCN Việt Nam. Nếu vi phạm, những Thông tin đó sẽ không được xem là thông tin hợp pháp.

Việc sử dụng Trang web và các nội dung của nó có thể là rủi ro riêng của bất kỳ người truy cập nào, bao gồm cả Người truy cập. kimminh's sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trước những diễn đạt sai, xuyên tạc hay gian dối đối với bất kỳ thông tin, sản phẩm hay dịch vụ nào trên Trang web, kể cả những dịch vụ tương tự được quảng cáo trên Trang web.

kimminh's sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý nếu Người truy cập tải những thông tin hoặc phần mềm từ Trang web. Hơn nữa, kimminh's sẽ không chịu trách nhiệm nếu Người truy cập sao chép, sửa chữa, đưa lên, tải về, gửi đi, (tái) xuất bản, xóa đi hoặc nhập nhằng bất kỳ một vật phẩm sở hữu trí tuệ nào, kể cả việc Người truy cập phân phối bất cứ dịch vụ hay nội dung nào từ Trang web. kimminh's sẽ không chịu trách nhiệm nếu Người truy cập thay đổi nội dung hoặc sử dụng các nội dung và dịch vụ mà họ lấy được từ Trang web để phục vụ bất kỳ mục đích nào ngoài những mục đích được cho phép. Nếu vi phạm nội dung của Điều khoản này, Người truy cập đã vi phạm sở hữu trí tuệ bao gồm cả nhãn mác, quyền sở hữu và các sản phẩm đã đăng ký độc quyền của kimminh's.

Toàn bộ Website và các nội dung, thông tin chi tiết cụ thể của Website thuộc quyền sở hữu của kimminh's, được bảo hộ theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam. Tuỳ thuộc yêu cầu hoạt động, kimminh's có thể điều chỉnh tổng thể việc sử dụng Website hoặc các nội dung của Website mà không cần báo trước. Trong những trường hợp này, kimminh's cũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ thiệt hại nào do việc thay đổi Website gây ra.

Những điều khoản từ chối trách nhiệm này sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập Trang web và/hoặc Người truy cập gia vào một thỏa thuận có liên quan tới quyền lợi từ Dịch vụ do kimminh's cung cấp.

Người truy cập phải tuân theo những hướng dẫn và chỉ dẫn sử dụng Website một cách đầy đủ, đúng cách nhất và không được có bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, trái đạo đức trong việc sử dụng Website. Trong quá trình sử dụng Website, nếu người truy cập có bất cứ hành vi nào gây thiệt hại cho Website hay cho kimminh's hoặc đó là những hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội thì người sử dụng phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và bị xử lý theo quy định của pháp luật. kimminh's có toàn quyền thực hiện những biện pháp cần thiết theo cách hiểu của kimminh's để ngăn chặn và loại bỏ những hành vi sai trái này.

CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Trong trường hợp bất kỳ điều nào trong những Điều khoản và kiều kiện này bị một tòa án đủ thẩm quyền xem là không có hiệu lực, bất hợp pháp hoặc không thể áp dụng, điều đó sẽ được coi như bị loại bỏ khỏi những Điều khoản và điều kiện đã nêu, và những Điều khoản và điều kiện còn lại sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực áp dụng.

Các Điều khoản miễn trách đối với kimminh's sẽ được áp dụng cho bất kỳ người nào duyệt/truy cập Trang web và/hoặc tham gia một thỏa thuận liên quan tới những lợi ích phát sinh từ Dịch vụ do kimminh's cung cấp.

Bản điều khoản sử dụng điều chỉnh các Dịch vụ riêng biệt sẽ được đăng tải trên các trang cụ thể dành riêng cho các Dịch vụ liên quan trên Trang web. Nếu Người truy cập giao dịch/sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào, họ sẽ được xem như đã chấp thuận các Điều khoản liên quan tới các sản phẩm đó và đồng thời, các Điều khoản trong văn bản này.

kimminh's có quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy định sử dụng Website hoặc quy định sử dụng từng nội dung cụ thể của Website tại bất cứ thời điểm nào theo yêu cầu của việc quản lý và vận hành Website. Những quy định sử dụng mới này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi được đăng tải trên Website và được hiểu là đã có sự đồng ý của người truy cập khi người sử dụng Website.

LUẬT ÁP DỤNG VÀ THẨM QUYỀN

Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và diễn giải theo luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh liên quan tới các Điều khoản sử dụng này hoặc bất kỳ tranh chấp phát sinh liên quan tới Trang web, đều có thể đệ trình lên các tòa án có thẩm quyền đóng tại Hà Nội, Việt Nam để giải quyết.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết