Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)
THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

12/12/2015 04:58:21 | Bài viết

“ Hợp đồng được giao kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác” (Điều 405 BLDS). Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

17/06/2014 09:00:22 | Bài viết

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG Xem thêmĐiều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết