Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Thừa phát lại là ai ? làm gì ?

Thừa phát lại là người có đủ các tiêu chuẩn, được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc 

1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Xác minh điều kiện thi hành án:

Xác minh điều kiện thi hành án mang tính pháp lý, là một giai đoạn trong quá trình giải quyết vụ án, là cơ sở pháp lý để Thừa phát lại/chấp hành viên đề ra biện pháp thi hành án phù hợp đối với từng vụ việc như:

 • Kê biên tài sản, xử lý tài sản đảm bảo thi hành án.
 • Trả lại đơn yêu cầu thi hành án.
 • Xếp án vào diện hoãn thi hành.
 • Xếp án vào diện chưa có điều kiện thi hành.
 • Ngăn chặn việc tẩu tán tài sản và việc thực hiện các biện pháp bảo đảm thi hành án.

Luật sư tư vấn về “Xác minh điều kiện thi hành án” bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

- Thẩm quyền, phạm vi, thủ tục xác minh.

- Sử dụng kết quả xác minh.

- Liên hệ với tổ chức hành nghề thừa phát lại để thực hiện việc xác minh.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Có được những thông tin về tài sản làm cơ sở để hiện thực hóa bản án, quyết định của tòa án (nếu tự mình xác minh thì rất khó khăn bởi yếu tố bảo mật của những cơ quan, tổ chức nắm giữ những thông tin này như: tài khoản ngân hàng, đăng ký tài sản tại công an, cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ...)
 • Hỗ trợ Luật sư những chứng cứ cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của thân chủ.
 • Giúp cơ quan Tòa án, các cơ quan hành chính nhà nước khác giải quyết các việc liên quan đến người được/phải thi hành án được khách quan, chính xác, kịp thời, phù hợp pháp luật.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết