Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Thừa phát lại là ai ? làm gì ?

Thừa phát lại là người đủ các tiêu chuẩn, được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc sau:

1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Tổ chức thi hành án:

Tổ chức thi hành án được hiểu là việc tiến hành toàn bộ các bước để đưa một bản án, quyết định từ khi cấp bản án, quyết định thi hành án đến khi chấm dứt việc thi hành án.

Những bản án, quyết định  được thi hành án theo thủ tục thi hành án dân sự:

 • Bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí.
 • Quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự, phần tài sản trong bản án, quyết định hành chính của tòa án.
 • Quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh và quyết định của Trọng tài thương mại.

Luật sư tư vấn về “Tổ chức thi hành án” bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

 • Thẩm quyền, phạm vi, thủ tục thi hành án.
 • Áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án.
 • Liên hệ với tổ chức hành nghề thừa phát lại để thực hiện việc tổ chức thi hành án.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Chủ động, nhanh chóng hiện thực hóa bản án, quyết định của tòa án nhằm kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết