Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Thừa phát lại là ai ? làm gì ?

Thừa phát lại là người có đủ các tiêu chuẩn, được Bộ trưởng Bộ Tư Pháp bổ nhiệm và trao quyền để làm các công việc sau:

1. Thực hiện việc tống đạt theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án dân sự.

2. Lập vi bằng theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

3. Xác minh điều kiện thi hành án theo yêu cầu của đương sự.

4. Trực tiếp tổ chức thi hành án các bản án, quyết định của Tòa án theo yêu cầu của đương sự. Thừa phát lại không tổ chức thi hành án các bản án, quyết định thuộc diện Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành án.

Vi bằng:

Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các giao dịch/quan hệ pháp lý khác.

Vi bằng được lập trong các trường hợp sau:

 • Xác nhận sự kiện giao nhận tiền, gửi thông báo đòi nợ, đòi tài sản.
 • Xác nhận sự kiện làm chứng cứ để yêu cầu cơ quan bảo hiểm bồi thường, tuyên bố tổn thất chung trong lĩnh vực hàng hải.
 • Xác nhận hiện trạng các công trình liền kề, lân cận dùng để lập hồ sơ xây dựng, để có chứng cứ khi công trình xây dựng liền kề gây thiệt hại (lún, nứt, đổ, sụp ...)
 • Xác nhận hiện trạng trước khi cho thuê, khi mua bán nhà đất.
 • Xác nhận hiện trạng nhà đất bị lấn chiếm.
 • Xác nhận việc chiếm giữ nhà, trụ sở, tài sản khác trái pháp luật.
 • Xác nhận tài sản trước khi kết hôn, ly hôn, thừa kế.
 • Xác nhận hàng giả bày bán tại cơ sở kinh doanh thương mại.
 • Xác nhận việc giao hàng kém chất lượng.
 • Xác nhận hành vi cạnh tranh không lành mạnh
 • Xác nhận việc tổ chức cuộc họp của Đại hội cổ đông/đại hội thành viên Công ty.
 • Xác nhận mức độ ô nhiễm.
 • Xác nhận sự chậm trễ trong thi công công trình, tình trạng công trình khi nghiệm thu.
 • Xác nhận các hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực tin học, báo chí, phát thanh, truyền hình (Đưa tin, hình ảnh không đúng sự thật; đưa tin, hình ảnh khi chưa được phép của người có thẩm quyền; vu khống, bôi nhọ, làm mất danh dự...)
 • Xác nhận tình trạng thiệt hại của cá nhân, tổ chức do người khác gây ra.
 • Xác nhận việc từ chối thực hiện công việc của cá nhân, tổ chức  mà theo qui định của pháp luật thì cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện.
 • Xác nhận các sự kiện, hành vi khác xảy ra trong cuộc sống.

Luật sư tư vấn về “Vi bằng” bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

 • Thẩm quyền, phạm vi, thủ tục lập vi bằng.
 • Sử dụng giá trị chứng cứ của vi bằng.
 • Liên hệ với tổ chức hành nghề thừa phát lại để thực hiện việc lập vi bằng.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Tạo lập bổ sung nguồn chứng cứ bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích hợp pháp của các bên khi bị xâm phạm.
 • Giúp các bên bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình về dân sự, kinh tế, thương mại, hành chính, lao động.
 • Hỗ trợ Luật sư những chứng cứ cần thiết để bảo vệ các quyền lợi của thân chủ.
 • Hỗ trợ cơ quan công chứng khi công chứng các giao dịch.
 • Giúp cơ quan Tòa án, các cơ quan hành chính nhà nước khác giải quyết các việc liên quan đến người dân được khách quan, chính xác, kịp thời, phù hợp pháp luật.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết