Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Ý kiến pháp lý của luật sư:

Ý kiến pháp lý của luật sư là một sản phẩm tư vấn pháp luật bằng văn bản, được sử dụng theo yêu cầu của khách hàng nhằm làm sáng tỏ các qui định của pháp luật về mặt nội dung và phạm vi áp dụng cho một tình huống, một sự kiện pháp lý cụ thể.

Khi nào cần sử dụng dịch vụ này?

 - Bạn đang tham gia vào một giao dịch mà việc thực hiện giao dịch này được pháp luật qui định không rõ ràng, có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau và/hoặc những qui định này đã không còn khả thi nữa do những thay đổi khách quan của cuộc sống.

- Bạn đang là đối tượng liên quan đến thẩm quyền áp dụng pháp luật của một chủ thể hành chính nhưng hiện đang tồn tại cách hiểu khác nhau về thẩm quyền, cách thức áp dụng pháp luật đối với trường hợp cụ thể của bạn.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

  • Có cơ sở thuyết phục việc áp dụng pháp luật.
  • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
  • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
  • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
  • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết