Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Dịch vụ tư vấn thuế:

Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng những giải pháp thiết thực, hợp pháp nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh liên quan đến lĩnh vực thuế như: kê khai, nộp thuế; ưu đãi, hoàn thuế, khấu trừ thuế và các vấn đề pháp lý khác trong lĩnh vực thuế.

Dịch vụ “Tư vấn thuế” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

- Tư vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động từ việc thực hiện các qui định về thuế, tư vấn các khoản thuế phải nộp, mức và thời điểm nộp thuế, các khoản ưu đãi, hoàn thuế, khấu trừ thuế.

 - Hoàn thiện hồ sơ, tài liệu, chứng từ liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ thuế và đại diện/huớng dẫn khách hàng kê khai và nộp thuế.

- Đại diện khách hàng làm việc với cơ quan nhà nuớc, tổ chức, cá nhân liên quan để giải quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong lĩnh vực thuế.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Có được kế hoạch thuế.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tuân thủ đầy đủ các quy định về thời hạn kê khai, nộp các loại thuế có liên quan.
 • Được cập nhật thường xuyên văn bản mới về thuế.
 • Được hỗ trợ dịch vụ kế toán và lập báo cáo tài chính.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết