Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Tư vấn nhà đất:

Trong các giao dịch về nhà đất, những người môi giới chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho khách hàng cách thức hoàn tất một giao dịch thông thường.

Tuy nhiên, để phát hiện và phòng ngừa những rủi ro pháp lý có thể phát sinh thì việc sử dụng “Luật sư tư vấn nhà đất” là một lựa chọn phù hợp.

Các hợp đồng, giao dịch về nhà đất bao gồm: Đặt cọc, thế chấp, uỷ quyền, chuyển nhượng, tặng cho, di chúc, cho thuê, góp vốn.

Luật sư “Tư vấn nhà đất” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

-          Tham vấn, tra cứu thông tin liên quan đến nhà đất giao dịch.

-          Kiểm tra các ràng buộc, giới hạn pháp lý của nhà đất giao dịch.

-          Đưa ra các giải pháp giao dịch đáp ứng kỳ vọng của các bên nhằm đạt được sự thống nhất chung.

-          Soạn thảo hợp đồng và liên hệ để công chứng hợp đồng, giao dịch.

-          Đại diện/hướng dẫn nộp thuế, đăng ký giao dịch theo qui định của pháp luật tại các cơ quan nhà nuớc có thẩm quyền.

-          Thu hồi đất, bồi thuờng, hỗ trợ tái định cư.

-          Giải quyết tranh chấp nhà đất.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

  • An toàn pháp lý.
  • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.

Lựa chọn các giải pháp giao dịch phù hợp theo thực tế phát sinh

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết