Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Tư vấn doanh nghiệp:

Doanh nghiệp là tổ chức được thành lập theo qui định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị truờng nhằm mục đích sinh lợi.

Luật sư “Tư vấn doanh nghiệp” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

 • Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp, lựa chọn hình thức, ngành nghề kinh doanh.
 • Tư vấn soạn thảo “Hiến pháp của doanh nghiệp” (Điều lệ) theo đặc thù nhân sự, vốn góp, tiềm lực, lợi thế so sánh của từng thành viên sáng lập.
 • Tư vấn tổ chức lại, tái cơ cấu doanh nghiệp.
 • Đại diện/thay mặt doanh nghiệp liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh.
 • Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ này?

 • Chủ động xác lập các chuẩn mực pháp lý cho doanh nghiệp.
 • Được cập nhật thường xuyên các qui định của pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • Vận dụng kịp thời các ưu đãi của pháp luật và phòng ngừa từ xa các rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong suốt quá trình hoạt động.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể trong các cuộc đàm phán, giao dịch, ký kết hợp đồng kinh doanh.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết