Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Di chúc & Thừa kế:

Thừa kế là việc dịch chuyển tài sản thuộc quyền sở hữu của một cá nhân sang một chủ thể khác khi cá nhân có tài sản dịch chuyển chết.

Có hai phương thức dịch chuyển tài sản thừa kế: Thừa kế theo di chúc và Thừa kế theo pháp luật.

Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của một cá nhân sau khi người này chết theo ý chí của chính họ trong di chúc.

Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của một cá nhân sau khi người này chết theo qui định của pháp luật mà không theo di chúc (không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp).

Luật sư tư vấn về “Di chúc & Thừa kế” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

  • Lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế.
  • Soạn thảo di chúc chung vợ chồng.
  • Lưu giữ, sửa đổi, giám sát, công bố di chúc.
  • Xác minh, quản lý, phân chia di sản thừa kế.
  • Trung gian hòa giải và/hoặc đại diện giải quyết tranh chấp về thừa kế.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

·         Chủ động trong việc xác lập tài sản thừa kế.

·         Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.

·         Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.

·         Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.

·         Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

  • Họ tên:

  • Email:

  • Điện thoại:

  • Tiêu đề:

  • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết