Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Giải quyết Tranh chấp:

Tranh chấp là những bất đồng, mẫu thuẫn về quyền và nghĩa vụ giữa các chủ thể tham gia một quan hệ pháp luật/giao dịch.

Tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải, thương lượng và/hoặc tòa án, trọng tài.

Một số tranh chấp điển hình:

 • Tranh chấp đặt cọc, thế chấp, chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn, di chúc, thừa kế nhà đất.
 • Tranh chấp về định giá, đấu giá, môi giới, sàn giao dịch tài sản.
 • Tranh chấp về chứng khoán, các hoạt động tài chính, tín dụng.
 • Tranh chấp trong hoạt động xây dựng, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ.
 • Tranh chấp giữa các thành viên, cổ đông, nhóm cổ đông trong công ty và tranh chấp về quyền quản lý, điều hành công ty.
 • Tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh, thương mại.

Luật sư tư vấn về “Giải quyết tranh chấp” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

·         Nghiên cứu hồ sơ vụ việc, định hướng giải quyết tranh chấp.

·         Thu thập tài liệu, xác lập chứng cứ, xây dựng hồ sơ bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

·         Đại diện làm việc với các bên liên quan, tham dự các buổi hòa giải, xét xử tại tòa án.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, giảm thiểu rủi ro.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết