Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Giám đốc thẩm, tái thẩm & Thi hành án:

Giám đốc thẩm là xét lại bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án.

Tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì có những tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án, quyết định mà Tòa án, các đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định đó.

Thi hành án là một hoạt động mang tính quyền lực Nhà nước nhằm thực hiện bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án trong thực tiễn.

Thi hành án bao gồm thi hành án hình sự và thi hành án dân sự.

Dịch vụ này phù hợp với ai?

Người phải thi hành án, người được thi hành án và thân nhân:

- Xét thấy bản án, quyết định của tòa án đã áp dụng với mình, thân nhân của mình là không đúng pháp luật, không khách quan, cần phải được xem xét lại.

- Xét thấy cần chủ động trong việc phối kết hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc thi hành án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo nội dung bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.

Luật sư tư vấn về “Giám đốc thẩm, tái thẩm & Thi hành án” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

 • Thẩm định, soát xét, xác minh lại toàn bộ hồ sơ vụ án.
 • Xây dựng hồ sơ yêu cầu kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm.
 • Xác lập căn cứ đặc xá, giảm, miễn chấp hành hình phạt tù, ân giảm án tử hình.
 • Xác lập căn cứ hoãn, tạm đình chỉ, đinh chỉ, trả lại đơn yêu cầu thi hành án dân sự.
 • Yêu cầu thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án và áp dụng các biện pháp cưỡng chế, bảo đảm thi hành án dân sự.

Các lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Chủ động, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trước và sau khi bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết