Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Hôn nhân & Tài sản:

 • Hôn nhân là sự cam kết đồng ý giữa một người Nam được gọi là chồng và một người Nữ được gọi là vợ về các khía cạnh luật pháp, xã hội và tôn giáo.
 • Tài sản trong quan hệ hôn nhân được pháp luật điều chỉnh bằng những qui định xác định tài sản riêng, tài sản chung và quyền thừa kế tài sản của vợ, chồng.

Luật sư tư vấn về “Hôn nhân & Tài sản” bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau:

 • Thủ tục đăng ký kết hôn, ly hôn, nhận con nuôi.
 • Xác lập thỏa thuận về tài sản vợ chồng.
 • Hôn nhân có yếu tố nước ngoài.
 • Xác lập tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng.
 • Thủ tục khai nhận thừa kế, lập di chúc chung vợ chồng.
 • Đại diện giải quyết tranh chấp về tài sản, di chúc, thừa kế.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Chủ động xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ hôn nhân & tài sản vợ chồng
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết