Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Hợp đồng, giao dịch:

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ nhằm đạt được lợi ích mà các bên mong muốn.

Giao dịch là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các chủ thể liên quan.

Hợp đồng, giao dịch có thể được giao kết bằng văn bản, bằng miệng hay bằng hành vi cụ thể.

Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Các hợp đồng, giao dịch được yêu cầu công chứng bao gồm:
Hợp đồng
Giao dịch
 • Đặt cọc, thế chấp, ủy quyền.
 • Mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Hợp tác đầu tư, liên doanh, liên kết.
 • Hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thực thi quyền sở hữu trí tuệ.
 • Điều lệ Công ty, thỏa thuận cổ đông.
 • Giao dịch bất động sản.
 • Giao dịch thương mại điện tử.
 • Giao dịch mua lại, sáp nhập, hợp nhất, tái cơ cấu doanh nghiệp.
 • Giao dịch tài trợ mua tài sản; tài trợ dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng.
 
 
 • Luật sư tư vấn về “Hợp đồng, giao dịch” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

  • Kiểm tra các điều kiện hợp pháp của một hợp đồng, giao dịch.
  • Rà soát, tra cứu, hiệu đính dự thảo hợp đồng và các văn kiện liên quan.
  • Liên hệ với Công chứng viên để chứng nhận hợp đồng, giao dịch.
  • Đại diện liên hệ, làm việc với các cơ quan chức năng để hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được ký kết/ công chứng.

  Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

  • Bảo đảm an toàn pháp lý cho hợp đồng, giao dịch
  • Ngăn ngừa tranh chấp, kiểm soát, giảm thiểu rủi ro.
  • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
  • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
  • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết