Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Khiếu nại, tố cáo & Khởi kiện hành chính:

“Khiếu nại” là việc một hay nhiều cá nhân, tổ chức đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

 “Tố cáo” là việc công dân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức.

 “Khởi kiện hành chính” là việc cá nhân, tổ chức khởi kiện về một quyết định hành chính, hành vi hành chính, Quyết định kỷ luật buộc thôi việc của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khi cho rằng quyết định, hành vi đó đã trực tiếp xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Luật sư tư vấn về “Khiếu nại, tố cáo & Khởi kiện hành chính” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

 • Kiểm tra căn cứ, điều kiện khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính.
 • Soạn thảo, hướng dẫn nộp đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo.
 • Xác minh, thu thập chứng cứ, đối thoại giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo., khởi kiện hành chính.
 • Đại diện tham gia quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét xử hành chính.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này?

 • Chủ động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước, của công dân, cơ quan, tổ chức khác.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết