Luật sư _ Công Chứng _ Thừa Phát Lại                                                "Con người trở nên tự do khi nhận ra mình bị luật lệ ràng buộc" (Will Durant)

Nhân chứng chuyên nghiệp:

Nhân chứng chuyên nghiệp là một dịch vụ về chứng cứ, cung cấp nhân chứng am tường luật pháp, hiểu biết các kỹ năng của luật sư và công chứng viên.

Nhân chứng chuyên nghiệp có khả năng thiết lập chứng cứ và đồng bộ hóa tất cả các điều kiện hợp pháp của bất kỳ một giao dịch đặc thù nào theo yêu cầu thân chủ.

Dịch vụ này phù hợp với ai?

 • Bạn đang tham gia vào một giao dịch với các điều kiện thực hiện đặc thù, cần sự trợ giúp về chứng cứ với yêu cầu bí mật thông tin, đảm bảo nhanh chóng, an toàn pháp lý.
 • Bạn không muốn hoặc không thể làm việc, gặp gỡ trực tiếp các đối tác, cơ quan chức năng, người có thẩm quyền để thực hiện một giao dịch nhưng vẫn đảm bảo cung cấp thông tin, nhận thông tin phản hồi chính xác, bảo mật, hợp pháp.

Dịch vụ “Nhân chứng chuyên nghiệp” bao gồm nhưng không giới hạn bởi những nội dung sau:

1.      Tư vấn giải pháp thực hiện các giao dịch đặc thù theo yêu cầu.

2.      Soạn thảo các hợp đồng, cam kết liên quan đến việc thực hiện giao dịch.

3.      Thiết lập chứng cứ hợp pháp và/hoặc công chứng hợp đồng, giao dịch.

4.      Trung gian đảm bảo thực hiện nghĩa vụ giữa các bên tham gia giao dịch.

5.      Làm chứng và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thân chủ.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ này ?

 • Có được một công cụ hữu hiệu để xác lập chứng cứ.
 • Biết tiếp theo cần phải làm gì và không nên làm gì.
 • Tham khảo vụ việc tương tự đã được giải quyết.
 • Nói chuyện với luật sư và có luật sư đồng hành.
 • Lựa chọn giải pháp hành động phù hợp, tốt nhất có thể.

Yêu cầu giải đáp Trở về đầu trang Quay lại

 • Họ tên:

 • Email:

 • Điện thoại:

 • Tiêu đề:

 • Nội dung:

Nội dung yêu cầu giải đáp có liên quan hoặc về các vấn đề pháp luật.

1080phapluat có quyền từ chối giải đáp các yêu cầu trái pháp luật, không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục.

1080phapluat sẽ xác nhận tất cả các câu hỏi hợp lệ và theo đó, 1080phapluat sẽ có trách nhiệm giải đáp các câu hỏi này theo thứ tự thời gian đã được xác nhận. 

Mọi thông tin hỏi/đáp đều được bảo mật theo nguyên tắc nghề nghiệp luật sư.

Xin trân trọng cảm ơn! 


Điều khoản sử dụngLUẬT SƯCÔNG CHỨNGTHỪA PHÁT LẠIBài viết